Oczyszczalnie ogrodowe

Oczyszczalnie ogrodowe to rodzaj oczyszczalni roślinnych, których zasada działania opiera się na wykorzystaniu naturalnych procesów oczyszczania wody zachodzących w ekosystemach bagiennych. Małe oczyszczalnie ścieków budowane w ogrodzie składają się z osadnika gnilnego z koszem filtracyjnym usuwającym części stałe oraz poletka-złoża żwirowego o przepływie poziomym wielkością dostosowanego do liczby użytkowników. Złoże żwirowe jest obsadzane wielogatunkową roślinnością złożoną z gatunków bagiennych charakterystycznych dla danego obszaru co tworzy wspaniałą kompozycję roślinną na danej działce. Oczyszczalnie przeznaczone są do obsługi zarówno pojedynczych domów, jak i ich niewielkich skupisk, o ile ilość produkowanych w nich ścieków nie przekracza 5m3/d. Konserwacja oczyszczalni ogrodowych jest bardzo łatwa, ponieważ nie ma urządzeń, które mogą się zepsuć lub które trzeba wymieniać, nie stosuje się też żadnych środków chemicznych. Jak w każdym ogrodzie trzeba dbać o przyrost niektórych gatunków roślin. Osady mogą być wywożone co 1-2 lat.

OCZYSZCZALNIE OGRODOWE W OKRESIE ZIMOWYM

Najwięcej obaw u potencjalnych użytkowników wzbudza skuteczność oczyszczania ścieków w niskich temperaturach. Należy podkreślić, że oczyszczalnie z powodzeniem funkcjonują nawet podczas surowych zim. Wynika to z faktu, że ich sprawność nie zależy bezpośrednio od stanu wegetacji roślin. Pomimo minusowej temperatury na zewnątrz, w złożu utrzymuje się stała temperatura, optymalna dla funkcjonowania Te stałe warunki zapewnione są dzięki:

  • izolacji, jaką tworzą przycięte uschnięte naziemne części roślin, warstwa śniegu i sucha warstwa wypełnienia ponad poziomem ścieków,
  • stałemu dopływowi świeżych ścieków o stosunkowo wysokiej temperaturze,
  • produkcji ciepła w procesach biochemicznych prowadzonych przez mikroorganizmy, które same zapewniają sobie stałe, optymalne warunki termiczne.
  • Obniżenie sprawności oczyszczalni w okresie zimowym (szacowane na ok. 20%) uwzględniane jest na etapie projektowania przez przyjęcie większej powierzchni złoża.