System gromadzenia wody

System RainJET-2300, gromadzenie i wykorzystywanie wody deszczowej jest już prawie normą w większości nowobudowanych domów mieszkalnych. Cena wody pitnej a także aspekty gospodarcze i ekologiczne dodatkowo motywują do oszczędnościowego działania i stosowania systemamów gromadzenia wody deszczowej. Najczęściej są to systemy funkcjonujące w ogrodzie gdzie służą po zmagazynowaniu w zbiorniku do nawadniania lub innych zadań gospodarczych w sezonie wiosna - jesień. Woda deszczowa jest zbierana z powierzchni dachu rynnami i rurami spustowymi i przesyłana do systemu podziemnego. Następnie rurami ułożonymi pod ziemią doprowadzana jest do zbiornika podziemnego w którym jest filtrowana w filtrze siatkowym i magazynowana. Woda jest w stałej niskiej tem-peraturze a przy braku światła ograniczony jest rozwój glonów.

Nadmiar wody w przypadku obfitych i długotrwałych opadów odpływa przelewem do układu tuneli, pakietów czy studni chłonnej gdzie ulega rozsączaniu. W przypadku okresowego braku wody w zbiorniku można do podlewania używać wody wodociągowej.Nasz system składa się ze zbiornika z pokrywą, filtrem i przelewem, pompą zatapialną z automatycznym załacznikiem usytuowaną w zbiorniku oraz niezależną od zbiornika skrzynką z zaworem i podłączeniem do węża ogrodowego. Do podlewania wykorzystuje się standardowe wyposażenie dostępne w sklepach ogrodniczych.